ผู้ให้บริการธุรกิจระบบจัดการศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ด

ผู้ให้บริการธุรกิจระบบจัดการศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ด

Self Kiosk

การจัดการตู้ขายบัตร (เปิด-ปิดรอบการขาย, การนำบัตร เข้า-ออก, การนำเงินเข้า-ออกตู้เพื่อใช้ทอนลูกค้า)

คุณสมบัติเด่น

  • การซื้อบัตรใหม่แบบปกติหรือแบบโปรโมชั่น
  • การเติมเงินแบบปกติหรือแบบโปรโมชั่น
  • การคืนเงินแบบปกติ หรือคืนค่ามัดจำบัตร
  • การซื้อแบบมีของแถม (Premium)
  • สามารถใส่สื่อโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธ์