เกี่ยวกับเรา

Vision

จากประสบการณ์ที่ยาวนานในฐานะผู้ริเริ่มและผู้นำในด้านการพัฒนาระบบบัตรศูนย์อาหารและความเป็นเลิศในการให้บริการแบบควบวงจร ประกอบกับการพัฒนาสินค้าและการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ

"ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า"

History

เริ่มต้นประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการข้อมูลด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด
ระบบจัดการและบริหารศูนย์อาหาร ด้วยงินลงทุนของคนไทย 100%
ปี 2564

บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด

ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระเต็มเป็นจำนวน 100 ล้านบาท และยังเป็นผู้ให้บริการระบบศูนย์อาหารแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าหลายรายกว่า 230แห่ง อาทิเช่น Lotus’s, Tops, Robinson และ Terminal21 รวมไปถึงมีบริการ E-wallet ผ่าน SABUY Money โดยยังคงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แพลตฟอร์ม และระบบ e-Payment เพื่อรองรับรูปแบบการใช้จ่ายในปัจจุบัน ที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ ต้นทุนต่ำ และความต้องการใช้งานแบบบูรณาการ ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา ทุกการเชื่อมต่อ ได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ปี 2563

บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด “SBS”

ปี 2562

บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้เริ่มเปิดให้บริการศูนย์อาหารรูปแบบใหม่แห่งแรกที่ศูนย์อาหาร Fashion Island
และได้เริ่มให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH”

ปี 2561

บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ณ สิ้นปี 2561 บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีศูนย์อาหารภายใต้การดูแลจำนวน 219 แห่ง หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 9.50 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560

ปี 2560

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มครอบครัววชิรพงศ์ กลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี กลุ่มครอบครัววีระประวัติ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100.00 ของบริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จากบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดธุรกิจการให้บริการระบบศูนย์อาหารของบริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ากับธุรกิจของกลุ่มบริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นปี 2560 มีศูนย์อาหารภายใต้การดูแลจำนวน 200 แห่ง

ปี 2540-2559

บริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ก่อตั้งในปี 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาและให้บริการทางด้านระบบบัตรศูนย์อาหาร รวมไปถึงการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร การให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักที่ผู้บริหารและทีมงานมีความเชี่ยวชาญและได้ขยายตลาดการให้บริการระบบบัตรศูนย์อาหารภายใต้ชื่อย่อ “SS&M” ในปี 2548 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

รีวิวจากลูกค้าของเรา