ผู้ให้บริการธุรกิจระบบจัดการศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ด

ผู้ให้บริการธุรกิจระบบจัดการศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ด

Download

แอปพลิเคชั่น Sabuy Shop

สบาย ช็อป คือ ระบบที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ให้เป็นระบบการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ เพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการสินค้าในร้านทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า พร้อมทำรายงานสรุปยอดขายในแต่ละช่วงได้

 

User Manual

Sabuy Shop Manual 

Sabuy Shop Manual 2

Sabuy Shop Manual 3

Sabuy Shop Manual 4

                                              ดูทั้งหมด

Brochures

A920 Smart POS

E500 Integrated Smart Terminal

Food Court Solution

POS Solution