เกี่ยวกับเรา

About Us

Vision

ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความไว้วางใจ และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

จากประสบการณ์ที่ยาวนานในฐานะผู้ริเริ่มและผู้นำในด้านการพัฒนาระบบบัตรศูนย์อาหารและความเป็นเลิศในการให้บริการแบบควบวงจร ประกอบกับการพัฒนาสินค้าและการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ

History

เริ่มต้นประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการข้อมูลด้วยบัตรสมาร์ทการ์ด
ระบบจัดการและบริหารศูนย์อาหาร ด้วยงินลงทุนของคนไทย 100%

Present
มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร โดยคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังคงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แพลตฟอร์ม และระบบ e-Payment เพื่อรองรับรองรับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ ต้นทุนต่ำ และรองรับความต้องการใช้งานแบบบูรณาการ ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา ทุกการเชื่อมต่อ ได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

2008
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารโดยคุณสมศักดิ์ สัจจะวัชรสิทธิ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและท่านได้มุ่งเน้นในเรื่องการยกระดับการให้บริการในทุกๆด้าน รวมไปถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการอีกมากมาย เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

2005
บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

2002
บริษัทฯได้เริ่มขยายการให้บริการด้านระบบบัตรศูนย์อาหารไปยังอุตสาหกรรมค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในฐานะผู้นำด้านการให้บริการระบบบัตรศูนย์อาหารแบบครบวงจร ทำให้ระบบบัตรศูนย์อาหารเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้บริษัทฯได้ขยายธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบ Point of Sales และการให้บริการหลังการขาย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการสินค้าของ Epson Thailand ในกลุ่มสินค้าดังกล่าว ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจด้านการพัฒนาซอร์ฟแวร์ตามความต้องการของลูกค้า

1997
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในปี 2540 บริษัทฯได้เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาและการให้บริการทางด้านระบบบัตรศูนย์อาหารซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักที่ผู้บริหารและทีมงานมีความเชี่ยวชาญ และได้ขยายตลาดการให้บริการระบบบัตรศูนย์อาหารเรื่อยมาภายใต้ชื่อย่อ “SS&M”

Organization Chart

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
CEO
คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี

ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการทั่วไป
คุณเกศินี คูนำวัฒนา

ผู้จัดการฝ่ายบริการ
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
คุณภาณุพงศ์ ศรีฟ้า

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
คุณวิเชียร แขกพิมาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายขาย
คุณจินตณา ปราบพราน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
คุณมนตรี วังสิริสมบัต

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
คุณบัญญัติ เลิศตระกูลชัย

ลูกค้าของเรา

 827 total views,  1 views today