Self Service Kiosk

Self-serve Kiosk เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบและดีไซน์มาเพื่อตอบสนองการใช้งานสำหรับลูกค้าเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 หน้าจอ เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้งาน และลูกค้าที่ต้องการทำรายการคืนบัตร เหมาะสำหรับผู้ประกอบการศูนย์อาหาร (Food Court) หรือธุรกิจให้บริการอื่นๆ ที่ต้องการลดคิวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น